Získejte e-book zcela zdarma. Uveďte své jméno a e-mail, na který Vám bude zaslán odkaz ke stažení e-booku.

Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Ochrana proti spamu (vyžadováno)
captcha

Asertivita

Umíte správně komunikovat?

Přijímat kritiku a řešit situace a potíže s chladnou hlavou? Dovedete snadno prosadit své cíle a nápady? Míváte nepříjemné pocity při odmítání požadavků, které nepatří vám? Umíte říci NE?

Někdo se hroutí při každém konfliktu a jiný je agresivní a manipuluje svým okolím. Někdo má hroší kůži a jiný zdlouhavě zvažuje zda říci ne …

Asertivita, neboli sebepotvrzení, je uměním klidného se prosazení v životě při respektování sebe sama i okolí.

Asertivní chování Vám dodá jistotu, pohodu a emoční svobodu, pomůže Vám ujasnit si své kompetence a zjednodušit pracovní vztahy. Naučte se efektivně komunikovat a docílit kompromisů. Osvojte si umění naslouchat, ale buďte také připraveni rozhovor vést, řídit a směřovat k určitému cíli.

Asertivita využívá znalostí psychologie a sociologie (porozumění ostatním v různých situacích). Její hranice leží mezi Pasivitou a Agresivitou a dotýkají se i území Manipulace. Bude tedy vhodným nástrojem pro řešení Konfliktů .

ASERTIVITA

Program

 • definice a vymezení asertivity,
 • základní pravidla asertivity,
 • asertivní verbální a neverbální chování,
 • výhody a rizika použití asertivního chování,asertivita
 • autodiagnostika osobního stylu chování, čtyři typy chování,
 • asertivní verbální a neverbální komunikace,
 • asertivní práva a povinnosti, Asertivní kodex,
 • aktivní naslouchání a empatie,
 • rozlišení mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou,
 • dovednosti a techniky asertivního jednání,
 • dovednost asertivní zpětné vazby,
 • asertivní kritika a pochvala, umění odmítnout a ocenit,
 • zvládání kritiky a manipulace,
 • trénink asertivních komunikačních technik,
 • konflikt a asertivní řešení,

Cíle

Trénink je aplikován na každodenní situace, zlepšení komunikace a postavení ve skupině/komunitě s cílem dosažení lepších výsledků jednotlivce/ skupiny. Zlepšení schopnosti prosazení svých cílů a nápadů. Naučení se technik eliminace nevhodného chování, manipulace a agrese druhých při současném zvládání svých emocí a zachování klidu ve vypjatých situacích.

Jak se kurz líbí účastníkům?

Školení Asertitivní dovednosti s lektorem Vlastíkem Holčákem jsem absolvovala v dubnu 2012. Ze školení jsem byla nadšená. Zjistila jsem, že jako manažér, který denně pracuje s lidmi zdaleka nevyužívám veškerý potenciál, který asertivní chování, jako prostředek komunikace umožňuje. Školení probíhalo profesionálním a zábavným způsobem se spoustou praktických příkladů a návrhů na jejich řešení. Ocenila jsem převším Vlastíkův přístup, jehož cílem bylo najít fungující a efektivní řešení a dát jakýsi návod všem účastníkům, jak asertivitu uchopit a jak s ní pracovat. Kladně hodnotím také pohotovost a vtipnost lektora a celkový empatický přístup ke všem účastníkům. K tomu, aby člověk dokázal něco změnit na svém chování a jednání často potřebuje i zpětnou vazbu a radu odborníka. Tím díky své dlouholeté praxi v práci s lidmi Vlastík určitě je a má co sdělit.

Absolvovaný kurz mi dal odpovědi na to, jak odlišit zodpovědnost svou od svých podřízených. Určitě mi pomůže lépe zvládnout roli nadřízeného jako autority a uvědomění si hranice, za kterou se již dostávám do polohy manupulujícího. Kurz hodnotím jako velmi prospěšný.

Renata Karpsteinová, manažer, jednatel, ON Semiconductorlogo-ON-Semiconductor

 

Podrobnosti a metody výuky

 • Trénink je určen všem, kdo aktivně komunikují ať v pracovním nebo soukromém prostředí
 • 2 denní workshop s následnou podporou
 • Výklad, promítané prezentace, moderovaná skupinová diskuse, týmové manažerské hry, vedení modelových situací – procvičování a trénink, nácvik dílčích technik, rozbor videozáznamů, výukové filmy, sebepoznávací a rozvojové testy, koučink, obsáhlý pracovní manuál, webová podpora

Souvisí – Konflikty | Komunikace | NLP


Podpora tréninků


 

Napsat komentář

Asertivita (podpora)

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: